Monday, January 9, 2017

Pann: GOT7 điên thiệt chứ

8:10 PM
Em mới biết mấy anh này gần đây thôi ạ ㅠㅠㅠㅠㅠ Mỗi thành viên đều có nét duyên riêng... ôi sao mà daebakㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Điên cmn đảo luôn ấy...