Saturday, January 7, 2017

[Pann] Twice quay CF cho Pocari

3:01 PM
Trên V-app fan của nhóm từng nhắc đến chuyện Twice đột nhiên bay đến Australia để quay cái gì đó cho Pocari, hình như chuyện đó là thật đó ...