Thursday, February 16, 2017

Weibo: Mắt cười của Jung Eunji

- Yêu Kang Yun Doo Eunji lắm!! 

- Oimeoi Eunji unnie xinh đẹp của em

-  Mặt đẹp giọng cũng đẹp nữa

- Mình là non-fan nhưng thích chị ấy lắm

- Saranghaeyo Jung Eunji

-  Thương nàng tiên đáng yêu lắm


=
Credit: https://goo.gl/17Er0K

No comments:

Post a Comment