Monday, February 13, 2017

[Pann] Phản ứng của AkMu khi thắng #1 trong một cuộc khảo sát sự yêu thích tại Đại học Sookmyung

"Chúng em thật sự đạt #1 trong khảo sát sự yêu thích ạ?"Cuộc khảo sát đấy còn có cả EXO nữa!!

-

1. [+253, -1] Hai đứa đáng yêu quá... so ciu...

2. [+216, -26] Nhìn phản ứng của hai mẻ khi biết mình đánh bại EXO kìa ㅋㅋㅋㅋㅋ Chu choe quá thể~


3. [+187, -1] ㅋㅋㅋ Yêu quá

4. [+80, -0] Hai idol có mối quan hệ tệ với nhau mà vẫn chẳng hề hấn gì ㅋㅋㅋㅋ Cute thiệt. Soohyun bằng tuổi em mà sao bạn ấy đáng yêu thế không biết ㅋㅋㅋ

5. [+48, -0] Mị là EXO-L và mị thấy hai bé này moe hơm chịu nổiㅋㅋㅋ

6. [+47, -0] Ciu dã man ㅋㅋㅋㅋ Nếu AkMu có tan rã vì mối quan hệ tồi tệ rồi lại tái hợp sau đó thì tui cũng chẳng lấy làm lạ

7. [+38, -1] Đáng yêu hết phần thiên hạ rồi ㅋㅋㅋㅋㅋ
-----
Credit: https://goo.gl/edqxex

No comments:

Post a Comment