Sunday, February 12, 2017

[Pann] Những nhóm nữ bị ném đá & được ca ngợi trên Pann

Các nhóm bị gạch đá: Twice & Red Velvet
Các nhóm được khen ngợi: Oh My Girl & Black Pink
-

1. [+117, -65] Sai bét rồi. Bị ném đá là Twice và GFriend nhé, Red Velvet là nhóm được khen ạ

2. [+109, -37] Cơ mà Red Velvet được ca ngợi nhiều mà nhỉ

3. [+53, -5] Chs lại chia thành bị ném đá với được khen cơ? Lũ anti đúng là hết hi vọng cmnr

4. [+43, -5] Twice thì chuẩn rồi

5. [+41, -8] Giề? Không phải GFriend mới là nhóm bị chửi sao, chứ có phải Red Velvet đâu? Red Velvet được ca ngợi nhiều hơn. Đúng là các nàng ấy có bị gạch đá nhưng mà khen vẫn nhiều hơn chê. Ngược lại, Twice và GFriend là hai nhóm hứng nhiều thị nhất

6. [+33, -13] Cái gì cơ? Red Velvet là những nữ thần của Pann đấy ạ

7. [+32, -7] Lượng gạch đá Twice nhận được thật không thể đong đếm nổi luôn. Ngay cả trong bài đăng không liên quan gì đến Twice thì Twice vẫn bị gọi hồn và ăn chửi. Red Velvet có một vài anti nhưng các thiếm động Pann không ghét bỏ nhóm nên RV dễ dàng được bảo vệ và khen ngợi. Oh My Girl và Black Pink cũng hiếm khi bị ghét lắm. Thậm chí dù có bài ném đá hai nhóm này thì các thiếm Pann cũng chẳng thèm care

8. [+29, -6] ㅋㅋ Người ta nên đối xử với Twice như cách mà họ đối xử với Red Velvet-----

Credit: https://goo.gl/R4FlJv

No comments:

Post a Comment