Sunday, February 5, 2017

Pann: Irene và Seulgi nhảy nhót trong club.gif

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Tự bình luận này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Học ai không biết ㅋㅋㅋㅋㅋ

Seulgi: Người đẹp ở đâu?

Thối ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Irene: Hôm nay chụy đi một mình.Chemistry đỉnh chưa.
Phản hồi bài viết:
[+169][-24]

1. [+40, -2] Ôi quả dáng Seulgi...... Nhất hệ mặt giời luôn.

2. [+36, -2] Yêu thế.3. [+34, -1] Cưng thật ㅋㅋㅋㅋ

4. [+13, -0] Người Kang Gấu lúc nhảy kìa.

5. [+12, -0] Em hiểu chị Rên ơi ㅎㅎ Cả hai đều dễ thương.
6. [+12, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ciu vờ lờ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+7, -1] Hai cô này giỏi tự bày trò tự chơi lắm ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ dễ thương thật.

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment