Sunday, February 12, 2017

[Pann] Hành động Jisoo và Lisa làm mỗi khi hai mẻ chạm mắt
Quào cute hết nấc~ Hai mẻ nhìn nhau siêu âu yếm! Mị điên mất


Thích chemistry giữa chị cả với em út ghê ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ<3 <3 <3


-----
Phản hồi bài viết
[+830][-29]

1. [+114][-3] Có vẻ Jisoo rất thích đùa cợt ㅋㅋㅋ

2. [+77][-5] Lía nèㅋㅋㅋㅋㅋ Ngượng sau khi làm fan service ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 3. [+41][-1] Thích nhìn mấy ẻm xinh xắn đáng yêu chơi đùa với nhauㅋㅋㅋ 4. [+27][-2] Bé con....5. [+25][-0] Mỗi lần nhìn thấy Jisoo là em lại nghĩ đến cái "CEO-nim CEOOOO-nim đến rồi~ CEO-nim~" cả YG chẳng có người nào giống cổ ㅋㅋㅋㅋ

6. [+21][-1] Quào kích thước khuôn mặt của Lía điên cmnr, sao nó có thể nhỏ đến vậyㅋㅋㅋㅋㅋ Chichu đẹp miên man 

-----
Credit: https://goo.gl/437mhh

No comments:

Post a Comment