Thursday, February 2, 2017

[Pann] Có tấm ảnh kiệt tác nào trong số các fansite các cậu biết không?Nếu có tấm ảnh fansite nào được coi là tuyệt tác thì hãy share nhé!
Phản hồi bài viết
[+73][-2]


1. [+354][-78] Đây ㄷㄷ2. [+304][-42] Em cứ đổi ảnh mãi thôi
3. [+295][-40] Midae(?)
\4. [+231][-12] Cái này có được coi là kiệt tác không ạ?ㅜㅜ Đẹp vcđ5. [+206][-98]
Đây ạ6. [+178][-89] Cái này......ㅇㅇ.......7. [+126][-29]8. [+122][-24]
Đây lè..
-----
Credit: https://goo.gl/DcFGzl

No comments:

Post a Comment