Friday, February 17, 2017

Naver - Herald Pop: 'Yoo Jae Suk đứng cạnh Yoo Jae Suk'... gặp tượng sáp của mình, "Giống một cách ngạc nhiên"1. [+9,463, -161] Giống cái gì? Bên phải nhìn phát biết ngay là tượng mà  ㅎㅎㅎ

2. [+6,986, -94] Chả giống tí nào. Nhưng nghệ nhân đã làm rất tốt rồi ^^

3. [+5,582, -93] Yoo Jae Suk thật đẹp trai hơn

4. [+4,005, -61] Tượng trông già quá

5. [+3,343, -61] Khác dữ  ㅠㅠ  Người thật trẻ hơn đẹp trai hơn

6. [+3,343, -61] Yoo Jae Suk người kiểu mình dây mà ông tượng sáp đô thế

7. [+290, -12]  Không được giống cho lắm. Yooneunim đẹp trai hơn ạ  ㅎㅎㅎ

8. [+251, -9] Mặt khác. Yoo Jae Suk thật bảnh  hơn nhiều.  

9. [+211, -13] Dạo này chú Yoo Jae Suk đẹp trai lắm nhé


=
Credit: kkul-jaem 

No comments:

Post a Comment