Sunday, February 12, 2017

[Instiz] Thiết kế album mới của Twice vừa được tiết lộ
-

Phản hồi bài viết: +3

- Quào Twice làm việc chăm chỉ thật đấy

- Đẹp quá..Ôiㅠㅠㅠㅠㅠ

- Đẹpㅠㅠㅠ
 
- Hàng đợt đầu phiên bản giới hạn???? Đó là phiên bản giới hạn hả các cậu???

- Các nàng cày cuốc chăm chỉ ghê... thở dài..

- Ôi album của Choai Xừ xinh quá

- Khi nào thì album này được phát hành trực tuyến?
> Ngày 20

- Giá rổ dư nào vậy??

- Ôi ㅠㅠㅠㅠ Mị cần cả 18 cái 

- Đẹp tuyệt cú mèo. Twice và JYP làm việc chăm chỉ thiệt
-----
Credit: https://goo.gl/no1l79

No comments:

Post a Comment