Sunday, February 12, 2017

[Instiz] Những thứ ngẫu nhiên được tìm thấy trên Instiz
[Instiz] Các cậu không hề biết cảnh bắn súng được quay như này đúng không?

Sự thật đây


Phản hồi bài viết: +5

- Hul daebak
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Không thể nào...

- Cái mọe gì vại ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Heol thật luôn đó hả...?

----
[Instiz] Khi que kem bạn order được đưa đến...


Phản hồi bài viết: +2

- Thậm chí đây còn chẳng phải lần đầu tui nhìn thấy cái này cơ mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cô nàng kia tự nhiên ghê ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ sốc vãi nồi

- Đệt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Heol thậm chí anh chàng kia còn thấy xấu hổ hơn cổ
-----

[Instiz] Con pokemon thô tục nhất
Phản hồi bài viết: +1

- Oh thô tục thật

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ah đợi đã

- Cái ảnh đầu bị sao đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ánh mắt của Clefairy trong cái ảnh cuối kìa
> ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
> ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đợi xíu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-----
Credit: https://goo.gl/rQiCuO

No comments:

Post a Comment