Tuesday, February 14, 2017

[Instiz] Những người nổi tiếng có mắt một mí kẻ mắt dày đến mức nào

Phản hồi bài viết: +4

- Gái nào cũng xinh ㅠㅠ

- Chỉ một chữ đẹp...

- Ồ.. Ai cũng đẹp hết á ㅠㅠ

- Uầy

- Đùa chứ, kẻ như thế mà trông cũng không bị lộ liễu cho lắm nhỉ, nhìn vào chỉ thấy đường kẻ ở đuôi mắt thôi

- ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ nàng nào cũng đẹp... khác mị một trời một vực luôn boohoo

- Eunji cũng có mắt một mí hả??? Bất ngờ ghê

- Tui cũng thế nè ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Kẻ mắt dày uỵch mà nó thèm chả lộ ra gì cả

- Ha... Em có thể hiểu được....

- Quào...


-----
Credit: https://goo.gl/5BhNmv

No comments:

Post a Comment