Wednesday, February 8, 2017

Instiz: Người chị ít khi được nhắc tới của Soyu

(TN: Tít gốc là "Soyu người không bao giờ nhắc tới chị mình vì không muốn chị bị chú ý vì cái danh 'gia đình của người nổi tiếng'") 

Nhưng người ta vẫn luôn hỏi cô ấy "bạn có phải họ hàng của Soyu không?" 

Phản hồi bài viết: +1 

====

-  ㅋㅋㅋㅋㅋ Như hai giọt nước

- Em không phân biệt nổi hai người...

- Sinh đôi à?
> Không!! 

- Y chang ㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋ trông chả khác gì nhau

- Hình cuối còn không phân biệt nổi hai người nữa  ㅋㅋㅋㅋㅋ wow

- Phải em thì chắc tưởng là Soyu thật chứ chả phải họ hàng đâu   ㅋㅋㅋㅋㅋ mẹ chứ hai bà này mà đi với nhau thì max tỏa sáng, xinh dã man 

- Daebak, nhìn hình thứ hai phải đần một lúc để xem đâu là Soyu 

- Như kiểu sinh đôi  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hul giống quá, xinh.. 


=
Credit: pann-choa  

No comments:

Post a Comment