Sunday, February 5, 2017

Instiz: Lí do nhóm nữ nào cũng cần một Choi YoojungMaknae siêu cấp đáng yêu Choi Yoojung của nhà mình 

Phản hồi bài viết: +39 

====

- Cưng ghê ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠYoojung-ahㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Bé bi à  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Con bé đúng chuẩn "hường phấn" nhỉ... baby của chúng ta.... 

- Em có thể đổi một lá phổi để có được cô bé dongsaeng như thế...

- Đúng là em bé mà~~~

-  Đáng yêu ghê, gif đầu Yoojung xinh thật

- Cục moe nhất nhất cái Kpop này...

- Cún cưng của IOI, Yoojungie  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Aegyo bá đạo luôn  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cíu quá...

- Trông như một chú cún con đáng yêu ha...


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment