Thursday, February 16, 2017

Bài báo: Twice Nayeon gây hiểu lầm hài hước

Nguồn: Joongang Ilbo - Nate   


1. [+239, -28] Vậy thì viết là "Lim Nayeon" sẽ không bị nhầm nữa

2. [+132, -37] Nadoong đáng yêu ghê  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+101, -26] Nabông xinh như bông như hoa ...!

4. [+24, -7] Đáng yêu + dễ mến  ㅠㅠ

5. [+19, -2] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ I am Nayeon

6. [+17, -3] Bé thỏ anh đào Nayeon đáng yêu quá   ㅋㅋㅋ

7. [+14, -1] Đọc lần đầu không hiểu, mãi mới thủng   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8. [+11, -4] Cứ nghĩ nói  "im nayeon" đến lần thứ hai chắc phải hiểu rồi cơ..

9. [+7, -1] Những người họ Im thỉnh thoảng cũng phát âm họ của mình thành Lim, còn tùy vào Hán tự họ của gia đình đó nữa, vì đôi khi 'r' lại còn là âm câm nữa

10. [+6, -0] Thế thì đánh vần là YIM hay LIM là được mờ gogogo=
Credit: netizenbuzz  

No comments:

Post a Comment