Saturday, February 11, 2017

Bài báo: Twice giành #1 hạng mục thương hiệu nhóm nữ bốn tháng liên tiếp... #2 là Black PinkNguồn: X Sports News - Naver  


1. [+302, -51] Mừng là họ giành #1 ngay trước khi comeback~ chúc mừng Black Pink #2 và Red Velvet #3

2. [+266, -39] Twice, năm nay cũng cố gắng nhé!

3. [+189, -31] Twice jjang ♡

4. [+158, -24] Cheer up!!

5. [+190, -37] Giữ vững phong độ nhé Twice!!

6. [+42, -5] Có vẻ là JYP > YG > SM. Làm nhớ lại cái hồi từng  là Wonder Girls, 2NE1, SNSD... cạnh tranh giữa các nhóm nữ khốc liệt thật.

7. [+67, -15] Các ahjusshi chúng tôi âm thầm cổ vũ Twice ^^

8. [+31, -4] Chắc từ giờ IOI sẽ tụt dần đều  ㅠㅠㅠㅠㅠ

9. [+35, -5]  Chúc mừng vẫn giành #1 dù không quảng bá

10. [+23, -4] Có vẻ toàn là nhóm nữ của big 3 là có uy tín thương hiệu nhất~ 


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment