Thursday, February 16, 2017

Bài báo: Trận chiến thân hình không nhân nhượng giữa Hello Venus Nara và Yooyoung


Nguồn: TV Report - Nate  


1. [+206, -18] Như hai tác phẩm nghệ thuật 

2. [+101, -11] Chân đẹp ghê... sao có thể có vóc dáng thế nhỉ? Chắc bẩm sinh đã thế à...  

3. [+61, -9] Nara bên trái phải không? ㅋㅋ Người đẹp ghê

4. [+12, -0] Ừ, bo đì đẹp cực. Mặt của họ cũng không hợp làm idol, đi đóng phim thì số dzách. Kiểu đường nét sắc sảo mặn mà,  hơi già để làm idol.

5. [+11, -3] Tiếc là trong Hello Venus có mỗi Nara là được chú ý..

6. [+10, -1] Chân thằng nuột vãi

7. [+10, -5] Ôi thân hình đó

8. [+9, -5] Nara thắng chắc rồi

9. [+9, -0] Trông như chân búp bê ấy

=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment