Monday, February 13, 2017

Bài báo: Shindong tiết lộ ảnh tốt nghiệp "Tôi là người 100kg đẹp trai nhất"Nguồn: Sports Seoul  - Naver  


1. [+3,959, -58] Trước lúc làm mắt hai mí trông lại đẹp hơn  ㅋㅋ

2. [+2,307, -90] Phẫu thuật mắt hai mí quá fail...

3. [+1,908, -108] Shindong phải phẫu thuật vì bị chứng sa mi mắt, người ta nói trên TV rồi cơ mà..

4. [+946, -35] Giờ về rồi sẽ oanh tạc các show mukbang  ㅋㅋㅋㅋ

5. [+881, -51] Tập hôm nay hài quá  ㅋㅋㅋㅋ

6. [+272, -11] Ừ thì Shindong béo, nhưng anh ấy lại là idol duy nhất béo mà vẫn thành công  

7. [+216, -11] Shindong và Jun Jin phải phẫu thuật mắt hai mí vì họ bị bệnh sa mi mắt, thế mà ăn cả tấn gạch đấy. Trường hợp của Jun Jin tệ tới mức mắt trái gần như mù luôn.

8. [+189, -14] Cứ tưởng tập này toàn khách mời nam sẽ nhạt, nào ngờ hài chết được  ㅋㅋㅋㅋ

9. [+114, -5] Nghe bảo anh ấy phẫu thuật vì bệnh gì mà khiến lông mi cứ chọc vào mắt ấy

10. [+47, -5] Shindong trước khi dao kéo đẹp hơn. Nếu quyết tâm giảm cân thì đúng là trúng độc đắc luôn đó.   


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment