Saturday, February 11, 2017

Bài báo: Miranda Kerr, "Không muốn ăn cơm trước kẻng với Evan Spiegel"


Nguồn: OSEN - Nate 

(TN: Báo Hàn giật tít kiểu Miranda Kerr "muốn giữ gìn sự trong trắng tuyệt đối" trước khi kết hôn)
Nguồn tiếng Anh: http://www.refinery29.com/2017/02/140207/born-again-virginity-trend-waiting-until-marriage  


1. [+426, -13] Một cách rất sáng tạo để thể hiện mình đang ngáo đá

2. [+333, -20] Thế đẻ đứa con đầu bằng cách nào thế? Nhờ sức mạnh của thần linh à?   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+259, -11] Chờ tới khi kết hôn?? Chắc với chị này "trinh tiết" là một khái niệm tương đối, mỗi anh được một cái "trinh tiết" làm quà ha ㅎㅎ  Nói kiểu thế chắc là là trinh nữ chờ tới khi kết hôn với người chồng thứ hai. Suy nghĩ đơn giản hết sức  ㅋㅋ

4. [+23, -1] Tđn? Đây có phải lần đầu bả lấy chồng đâu...  

5. [+21, -1] Còn hài hơn cả Gag Concert

6. [+19, -1] Má này có biết chữ trinh đánh vần thế nào không?

7. [+17, -4] Chị này, Clara, Sulli, Jung Gaeun, Kahi,...

8. [+13, -0] Gọi là "kiêng cữ" thì đúng hơn chứ nhỉ ? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+13, -0] Ủa giờ thiên hạ định nghĩa trinh tiết là gì thế? Là chưa mần nhau với chồng sắp cưới à?    ㅋ

10. [+10, -1] Mẹ một con giữ gìn trinh tiết chờ chồng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment