Saturday, February 11, 2017

Bài báo: Jun Somi, "Chị Gong Minzy là hình mẫu của em, không thể tin được bây giờ chúng em lại cùng nhóm!"Nguồn: Mydaily - Nate  


1. [+266, -34] Thường những nhóm theo phong cách chị đại thì hay có fan nữ lắm:  2NE1, 4minute, SISTAR, Mamamoo... Kiểu fan được thỏa mãn ước mơ bằng việc ngắm nhìn những nhóm nữ không chấp nhận định kiến của xã hội mà có thể tự do thể hiện bản thân. Bởi vậy ghét nhất lũ nào nói kẻ thù lớn nhất của phụ nữ là phụ nữ. 

2. [+236, -20] Thích sự kết hợp của mùa này ghê  ㅎㅎ

3. [+124, -10] Tập đầu tiên hay đấy...

4. [+13, -0] Somi Minzy cố lên  ^^

5. [+12, -4] Tương lai Somi tươi sáng quá... cứ tiếp tục luyện tập và tiến thật vững thì cô bé sẽ là át chủ bài của nhóm nữ mới nhà JYP~!!!  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment