Thursday, February 9, 2017

Bài báo: Hôm nay Kim Junsu và TOP đã bí mật nhập ngũ... 21 tháng trong đơn vị cảnh sátNguồn: OSEN  - Naver   


1. [+7,687, -437] Kim Junsu nhập ngũ trong khi mọi sự rùm beng cả lên..

2. [+6,862, -603] Nhớ trả tiền lương cho nhân viên trước khi đi nhé..  

3. [+4,868, -406] Hi vọng tiền lương trong quân ngũ của Kim Junsu cũng bị trả trễ..

4. [+3,837, -317] Ôi hiện tại thì Kim Junsu đang rình rang lắm chứ chẳng yên bình mấy đâu

5. [+1,055, -87] TOP hyung  giữ sức khỏe và hoàn thành tốt nghĩa vụ nhé~

6. [+1,227, -158] Mừng là Hani đã chia tay với thằng này rồi, chứ không hình tượng sẽ bị phá nát vì cái thằng quịt lương nhân viên mất

7. [+1,095, -115] Chậm trả lương là vấn đề cực nghiêm trọng trong xã hội của chúng ta..

8. [+826, -90]  Anh ta được miễn trừ rất nhiều thuế vì hứa sẽ tổ chức nhiều sự kiện Hallyu tại khách sạn và lập quỹ khuyến học trong 10 năm tới. Hi vọng nhà nước truy thu lại số tiền đó ngay bây giờ.


=
Credit:  netizenbuzz

No comments:

Post a Comment