Friday, February 10, 2017

Bài báo: 'Golden Tambourine' Shindong hóa thân thành Red Velvet


Nguồn: Asia Today - Nate


1. [+177, -9] Ọe, tao thấy ghê tởm thằng này quá

2. [+170, -8] Đm mới sáng sớm ra đã...

3. [+146, -7] Tởm

4. [+17, -2] Nếu không phải là thành viên Super Junior thì có khác gì những con lợn khác không

5. [+14, -0] Tí thì nôn

6. [+11, -0] Không hiểu sao SM nhất định phải cho nó ra mắt nhỉ. Hát không hay, nhảy không nổi, rap cũng tệ... Hay vào để làm các thành viên khác trông đẹp trai hơn?

7. [+10, -1] Đéo cute... kể cả có photoshop luôn

8. [+9, -0] Chắc đây là idol duy nhất không biết kiểm soát hình thể..

9. [+6, -0] Trông như chuyển giới thừa cân

10. [+5, -0]  Phát ngán mấy show giả gái này lắm rồi 


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment