Wednesday, February 1, 2017

Bài báo: G-Dragon, "Cai thuốc lá khó thật"Nguồn: Star News - Nate

1. [+446, -69] Không biết giờ đã phân biệt được thuốc lá với cần sa chưa??

2. [+428, -15] Nhập ngũ là phải cai thuốc nội trong vòng một tháng ngay.

3. [+290, -33] Vấn đề của JYP mà Mĩ (mi-guk), của SM là Trung (joong-guk), và của YG là thuốc (yak-guk).

4. [+29, -12] Cứ nghĩ một thằng từng dính phốt hút cần sa vì tưởng nhầm đó là thuốc lá phải cẩn thận về những chủ đề cai thuốc cai thang như này chứ. Thế này chẳng khác gì một thằng lái xe gây tai nạn sau khi sử dụng đồ uống có cồn kêu ca rằng cai rượu khó lắm các bác ơi.

5. [+24, -13] Hút đến cái độ bỏ cũng thấy khó như này mà còn lẫn thuốc lá với cần sa được, hử? ㅎ

6. [+15, -12] Kiên trì bỏ thuốc nhé, để tốt cho sức khỏe của anh sau này~!

7. [+12, -2] Vì sức khỏe của anh thôi.

8. [+11, -4] Cai để làm gì khi mà rồi lại đi hút thuốc lá điện tử ㅋㅋ Bỏ hẳn đi.

9. [+9, -3] Hút thuốc lá điện tử thì cũng không tính như cai thuốc đâu ㅡㅡㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

10. [+5, -1] GD cũng bắt đầu già rồi, cũng đến lúc phải quan tâm đến sức khỏe của mình đi thôi.

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment