Tuesday, February 14, 2017

Bài báo: FinKL tái hợp, vẻ đẹp không suy suyển 'FinKL ở Mỹ'


Nguồn: Sports Donga - Nate  


1. [+460, -48] FinKL mà không có Lee Hyori thì không phải FinKL

2. [+330, -23] Không thấy Lee Hyori ha

3. [+219, -12] Đâu Sung Yuri đâu..

4. [+66, -15] Thể hiện rõ là họ có xích mích với Lee Hyori nhỉ

5. [+45, -7] Đừng có gọi bản thân là FinKL nếu không có Lee Hyori. Mấy cô chỉ là Ok Joo Hyun, Sung Yuri, Lee Jin thôi ok?

6. [+30, -3] Hai Sung Yuri + đính kèm một bà cô tôi chả nhận ra

7. [+22, -4] FinK ấy hả? Lee Hyori là người nổi bật nhất nhóm và giờ cô ấy đã không còn ở đây rồi. Thiếu Lee Hyori thì ba cô còn lại chẳng là gì hết... nhất là Lee Jin.

8. [+21, -2] Thiếu mỗi Lee Hyori  ㅠ

9. [+17, -1] Thì Lee Hyori cũng thừa nhận từng cãi nhau to với Lee Jin, lại còn túm tóc giật tai cái gì nữa cơ mà... ba người này thì chính hiệu gái ngoan suốt ngày đi nhà thờ, còn Lee Hyori là tâm hồn tự do tự tại thích gây rắc rối. Bọn họ cũng gọi là cô lập Lee Hyori đi   ㅎㅎ và giờ thì không cần thiết phải giữ quan hệ với nhau làm gì nữa..  

10. [+13, -1] Tiếc là khí chất của Lee Hyori có thể cho cả ba cô ra bã ngay và luôn.... 


=
Credit: netizenbuzz  

No comments:

Post a Comment