Wednesday, February 8, 2017

Bài báo: AOA Hyejung 'thân hình tuyệt hảo tiềm ẩn, đến Seolhyun cũng phải bật khóc'


Nguồn: Asia Today - Nate

1. [+560, -53] Ngoài Seolhyun với Choa ra thì giả AOA có thay đổi thành viên tôi cũng chẳng nhận ra.

2. [+367, -35] Chân lắm sẹo nhỉ.

3. [+228, -20] Chị này cao phết.

4. [+27, -3] Xem 'Knowing Bros' của nhóm này thấy làm việc nhóm cũng không có tốt lắm. Seolhyun cứ như bị cô lập.

5. [+27, -7] Cô gái hút thuốc ㅋㅋ

6. [+27, -9] Gái này nên luyện thanh chăm hơn. Cũng đâu có được giao mấy đoạn khó đâu mà giọng toàn vỡ.

7. [+25, -11] Xem 'Knowing Bros' xong vẫn không biết bạn này là ai.

8. [+23, -6] Mặt bà thím điển hình.

9. [+23, -6] Độ này mới đi tập đấm đá gì hả? Nhiều sẹo vại?

10. [+22, -6] Tất cả những gì nhớ về cô này là cái gif hút thuốc.

11. [+17, -3] Cứ cố push mấy em khác đi những sẽ chẳng bao giờ nổi được như Seolhyun đâu.

12. [+12, -2] Hyejung cũng cao đó, nhưng mặt cứ thiếu thiếu cái gì ㅋ

No comments:

Post a Comment