Thursday, February 9, 2017

Bài báo: Đại diện của Hyoyoung, "Tin nhắn đe dọa? Cô ấy chỉ là một unie đứng lên vì lo lắng cho Hwayoung"


Nguồn: TV Report - Nate
 


1. [+260, -38]  Thế sao lại giận cá chém thớt sang Ahreum? Muốn chửi thì chửi cái bọn bắt nạt em gái cô chứ  

2. [+235, -65] Thôi đừng lí do lí trấu nữa, lộ bản chất rồi  ㅋ

3. [+207, -48] Tính cách xấu xa thế này thì nhân dân cần lật lại vụ án xem có đúng nó bị bắt nạt không

4. [+42, -16] Hul, vậy tin nhắn Katalk là của con nhỏ này thật hả   ㅡㅡ đúng là đồ iljin ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ T-ara chẳng tốt đẹp gì khi bắt nạt Hwayoung, nhưng cô cũng chả vừa  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+40, -12] Vì lo lắng cho em gái nên có quyền dọa cào nát mặt con gái nhà người ta à?

6. [+27, -11] Thế thì đúng là T-ara từng bắt nạt Hwayoung rồi    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hồi đó lên TV khóc lóc ghê lắm, ra là nói dối cả

7. [+26, -2] Là thật rồi  ㅋㅋ

8. [+21, -8] Uầy, chúng ta đang được nhìn thấy một vụ Seo In Young thứ hai hả? Trước giờ đã bị hình tượng của cô ta lừa rồi

-
Nguồn: Naver

1. [+510, -48] Tức là tin nhắn là thật hả? Nổi cả da gà

2. [+408, -51]  Lo lắng cho em mà gửi được mấy cái tin nhắn đáng sợ thế á..

3. [+371, -49]  Lo lắng cho em thêm chút nữa là đi giết người luôn quá..

4. [+320, -40] "Còn trẻ" không phải là lí do thích hợp cho hành động đó đâu..

5. [+351, -52] ㅋㅋㅋ Lí do lí trấu ㅋㅋ bao nhiêu lâu nay hai con quỷ này đóng vai thiên thần ngây thơ, giờ đến lúc bị trừng phạt rồi

6. [+143, -11] Thế thì đồng nghĩ là tin nhắn không phải ngụy tạo  ㅋㅋㅋ

7. [+140, -15] Vậy là Hyoyoung thật sự gửi những tin nhắn đó? Hul;;;; gì mà dọa cào nát mặt người khác thế chứ;;  

8. [+100, -8] Nhưng sao lại đi đe dọa maknae của nhóm nhỉ??? Sao không dám nói trực tiếp với các thành viên gốc ấy??? 


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment