Saturday, February 11, 2017

Bài báo: Đại diện của Choi Yoojung và Kim Doyeon, "Họ đến Mỹ để nghỉ ngơi + gặp gỡ các nghệ sĩ khác"
Nguồn: X Sports News - Naver  1. [+2,727, -62] Tốt, lên kế hoạch tương lai vớ vẩn thì bốc cứt....

2. [+2,575, -20] Thật sự thì trong một tháng cũng chẳng học được mấy câu tiếng Anh đâu   ㅋㅋㅋ cứ gọi quách là kỳ nghỉ hay một tháng trải nghiệm cho rồi   ㅋㅋㅋ dù sao thì hai đứa đi chơi vui nhé!!

3. [+2,121, -21] Ra là một kỳ nghỉ một tháng

4. [+1,700, -59]   Mình vẫn nghĩ nghỉ ngơi ở Hàn rồi debut ngay khi danh tiếng vẫn còn thì tốt hơn...

5. [+275, -5] Đúng rồi! Qua đó quay một show giải trí thôi mà công ty media play ngu vãi

6. [+216, -2] Thế này ổn hơn. Một năm ở nước ngoài còn chưa học được gì, huống chi một tháng bọ   ㅋㅋ

7. [+212, -5] Fantagio media play một tháng đi nghỉ = du học  ㅋㅋ

8. [+160, -3] Ừ bảo luôn là đi nghỉ ngay từ đầu có phải tử tế không...  định thể hiện cái gì mà bảo cho gà nhà đi du học?

9. [+117, -1] Mấy má ơi còn chưa được một tháng, hai tuần thôi   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cả đời em chưa thấy pha media play nào dị hợm như này  ㅡㅡ;;


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment