Tuesday, January 17, 2017

theqoo: Twice Jungyeon bị shock văn hóa khi nhìn thấy Eric-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Jungyeon trông đúng thật là siêu cấp ngạc nhiên ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mấy ông hàng đầu quen hết cả rồi nên biểu cảm bình tĩnh chưa kìa

- Mấy thành viên như kiểu, Ờ thì cái chuyện này nó xảy ra suốt ý mà ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Với Shinhwa, thế giới này là một nơi bình yên ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Phản ứng của Jungyeon đúng là vô giá ㅋㅋㅋㅋ

- Trừ Jungyeon ra, ai cũng bình chân như vại ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
Credit: kkuljaemNo comments:

Post a Comment