Monday, January 9, 2017

theqoo: Taemin, người sinh ra với bàn tay nhỏ
Chân cũng như chân em bé luôn- Nhỏ xíu dễ cưng quá  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Sao nhỏ dữ trời? ㅠㅠㅠ

- Tại người ta là tiên tộc mà lại  ㅋㅋㅋㅋ

- Muốn chạm vào đôi bàn tay đó 

- Gif với Minho đáng yêu dã man 

- Mình đọc ở đâu thấy bảo phụ nữ không thích đàn ông tay nhỏ cho lắm 

- Đọc tít cứ tưởng đây là chuyện buồn của đời Taemin cơ   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kkul-jaem

No comments:

Post a Comment