Monday, January 16, 2017

theqoo: SNSD Seohyun cuối cùng cũng để lông mày cánh cung-

- Xinh quá.. Nhẽ phải để từ lâu rồi mới phải ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Trông sang hẳn ạ.

- Mình lại thích chị ấy để lông mày ngang hơn, thế này trông dài quá ㅋㅋ

- Ảnh nào cũng đẹp mà thích cái đen trắng nhất.. Trời ơi sang dữ dội.

- Sao trông cứ dài quá vậy?

- Hạp ghê. Tôi là tôi chỉ mong cái trò lông mày ngang bị chôn tiệt chôn sạch.

- Xin đừng bao giờ quay lại với lông mày ngang ạ ㅠㅠㅠ

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment