Wednesday, January 25, 2017

Theqoo + Daum Cafe: Khía cạnh gây sốc của Lee Byung Hun.gif- Nhiều răng vler

- Thật hay đùa đấy?   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Suýt thì nhầm là mấy ông hướng dẫn aerobic 

- Cười fake thế

-  clgt? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Em đếm răng của ông ta, đáp án là 12 cái


- Trông như búp bê gỗ  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Santadol ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mông lung như một trò đùa. Chưa bao giờ mị nghĩ có ngày ổng lại nhảy với cười như thế trước mặt fan =
Credit: kkul-jaem  

No comments:

Post a Comment