Thursday, January 5, 2017

Pann: Tỷ lệ cơ thể gây shock của Yang Yoseob
Yang Yoseob cao có 170 cm thôi mà xem ảnh này tưởng chàng mét tám mấy. Đó là vì mặt nhỏ mà tỷ lệ cơ thể thì quá chuẩn

-

Phản hồi bài viết: [+371, -32] 

1, [+94, -2] Đứng một mình anh cao 180cm nhé

2, [+75, -2] xem ảnh kìa kìa, đúng là như mét tám mấy cơ ấy ㅋㅋㅋ xem thêm phần bình luận em tưởng Lương vương ngoài mét chín luôn ㅋㅋㅋ

3, [+63, -3] Đâu phải khi không mà thiên hạ cứ đồn “đứng một mình chàng cao mét tám đâu” ㅋㅋㅋㅋㅋ nếu các mẹ đi xem nhạc kịch của anh này mà ngồi cỡ hàng 8-10 là thôi khỏi thấy mặt ảnh đâu luôn đó ㅋㅋㅋ đứng một mình thì mét tám mà đứng chung với huynh đệ thì mặt với tướng trông như trẻ con ㅋㅋㅋㅋㅋ


4, [+49, -0] Cái ghê nhất ở đây là mặt anh Nhiếp to nhất gia tộc đấy các chị em ạ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5, [+38, -0] Một mình một khung hình là mét 8 các mẹ nhé ♥♥♥♥

6, [+34, -0] Tỷ lệ cơ thể của Yang Yoseob thật sự rất tuyệt luôn ấy ㅠㅠ cao hơn tí chắc người ta tưởng ảnh là người mẫu rồi ấy

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment