Thursday, January 26, 2017

Pann: Twice của bây giờ nổi hơn T-ara của ngày xưa nhỉ?
1. [+103, -62] Không, mình nghĩ T-ara đã từng nổi hơn thế.

2. [+82, -0] Không cùng thế hệ so sánh cái qq

3. [+72, -1] Sao nhiều bài so sánh các nhóm nữ từ thế hệ thứ hai để bash Twice thế    ㅋㅋㅋ

4. [+63, -0] Twice đạt nhièu thành tích hơn, nhưng độ phổ cập với công chúng của T-ara hồi đó không đùa được đâu. Roly Poly là bài hát đứng đầu bảng xếp hạng năm đó, chẳng qua có nghệ sĩ khác với fandom to hơn nên họ không lấy được ngôi vị quán quân thôi.   

5. [+55, -8] T-ara cũng có tài năng gì cho cam.

6. [+40, -10] Các mẹ đã quên T-ara từng dùng ca sĩ để thu âm hộ mình à?  

7. [+33, -18] Twice không tài năng lắm nhưng T-ara còn tệ hơn mà nhỉ? Soyeon hát tệ hơn Jungyeon ý.  

8. [+32, -0] Nếu không có vụ Hwayoung thì giờ T-ara đã là một trong những nhóm nữ hàng đầu rồi.


=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment