Thursday, January 19, 2017

Pann: Trình photoshop của thím này cao quá cao"Tôi shốp mặt Jung Yura đỉnh không?" 

(Jung Yura: con gái của Choi Soon Shil) 

Phản hồi bài viết:  [+332][-14]

====

1.[+87,0] Đặt cạnh nhau thế này mới thấy toàn bộ nét xấu của Jung Yura bị phô ra cả 

2.[+79,0] Hình bên phải chẳng còn nét nào của Jung Yura nữa cả  ㅋㅋㅋㅋㅋ có chắc đây không phải hai người khác nhau không?ㅋㄱㄱㅋㅋ

3.[+71,0] Ô  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cậu này giỏi ghê đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4.[+24,0] Đang rảnh nên cũng thử làm phát
 

5.[+24,0] Muốn đưa cậu kia ảnh tốt nghiệp của mình quá  ㅠㅠㅠㅠ

6.[+22,-1] Đấy, bảo sao không bao giờ tin được ảnh tự sướng trên mạng

7.[+16,0] Nếu Jung Yura mà như thế thì không biết đội vệ sĩ của cô ta sẽ còn kinh hoàng tới mức nào 


=
Credit:  pann-choa

No comments:

Post a Comment