Tuesday, January 24, 2017

Pann: Tớ phẫu thuật mắt được hai tháng rồi!


Ngày xưa mắt tớ không đối xứng đâu!
Tớ phẫu thuật được hai tháng rồi... trông thế nào hả??

Quá tự nhiên phải không??  ㅠㅠ


Phản hồi bài viết: [+225][-15]

====

1.[+27,-3] Thớt làm đâu đấy...? Đẹp quá  ㅠㅠ

2.[+20,-1] Cho xin 500 link đôi lens với  ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ!

3.[+14,-8] Thớt bay đến tận Jeju để phẫu thuật á?? Nếu không phải thế thì ngày xưa thớt sống ở đó hả??

4.[+10,0] Ah.. Trông như mắt Suzy ấy... đẹp quá. Thường thì hai tháng mí vẫn còn sưng rõ lắm  ㅋㅋ cậu này đúng là trường hợp đặc biệt luôn... À nghe hơi giả tạo tí nhưng đấy là sự thật đấy. Mình và sáu đứa bạn cũng cắt mí nhưng chỉ có mỗi mình giảm sưng và lành sớm nhất đám... nhưng để được như thớt thì cũng phải mất 1-2 năm cơ... thấy cứ không thật kiểu gì ấy... dù sao thì mắt cậu cũng đẹp lắm. 

5.[+5,0] Hul có phải mắt tự nhiên thế không???????? Trông như hai mí tự nhiên ấy

6.[+5,-1] Sao mắt trái lại có mí lót nữa nhỉ? Nếu đi cắt mí thì chỉ có một thôi chứ 


=
Credit: pann-choa  

No comments:

Post a Comment