Tuesday, January 3, 2017

[Pann] Thi xem gif/ảnh nào hài hơn nào"Anh cần đi vệ sinh.. Chú đi hộ anh đi"DW: Thường thì anh không kỷ niệm (quan tâm) ngày Valentine, ngày Valentine trắng hay gì gì đâu..
HY: Thế anh kỷ niệm (quan tâm đến) dịp nào?
DW: Sự đứng đắn của anh.
HY: À.. Sự đứng đắn của anh..
(Ở câu thứ ba "kỷ niệm" mang ý nghĩa "quan tâm đến")JK: *không sợ trời cao đất dày đem súng ra bắn mấy ông anh* Ah.. Anh vẫn còn sống à..
SG: Bọn anh vẫn sống
JK: Em phải đổi súng mới được

Do Kyungsoo (23)/Lọ lem
'Con không thể đến đó và dùng bữa cùng mẹ sao?'
Oh Sehun()/Mẹ kế
'Thách mày dám đây, trừ phi mày còn một mạng nữa..'


Phản hồi bài viết
[+163][-5]


1. [+152][-13] Sehun lịch sự nhể..2. [+129][-30] Người đờn ông dùng mặt của mình như một khẩu súng để bắn..3. [+98][-16] Sợ là sẽ có ai đó up video cấm của BTS lên đây..

4. [+74][-57] Rút lui thôi các chế, không ai có thể đấu lại Army và Melody đâu..ㅋㅋ

5. [+71][-4] ?!6. [+62][-7] ㅋㅋㅋㅋ

Nhìn xem, đây là cái cây của riêng anh..


7. [+57][-1] B1A4 không hề biết rằng chương trình đã bắt đầu..8. [+55][-8] Một cậu bé tên là Kim Jongdae không hề biết rằng có những tên tội pham đang bám theo cậu..9. [+55][-5] Hehe.. Swag..10. [+49][-1] Đây..ㅋㅋㅋ

-----
Credit: https://goo.gl/U4Sgfx

No comments:

Post a Comment