Thursday, January 5, 2017

Pann: Tại sao nhóm nữ lại khó thành côngCăn bản là quá đống đi 

2007
01/25 Babyvox Re.V
02/10 Wonder Girls
02/13 Cats
03/29 KARA
05/15 Storm
07/10 Swan
07/16 Black pearl
08/05 SNSD
12/17 TAESABIAE
12/28 Gavy queens

10 nhóm ra mắt năm 2007


2008
01/08 Davichi
02/12 Wink
05/26 H7Mi in
06/24 Ssaen
11/18 Miss $

5 nhóm ra mắt năm 2008


2009
01/07 Brand new day
01/17 After school
05/17 2ne1
06/12 Devil and Angel
06/18 4Minute
07/01 Gogo girls
07/21 Flying girls
07/29 T-ara
08/10 Big queens
08/11 Honeysh
08/13 Twiny
08/17 Ten
09/05 Fx
09/23 HAM
10/06 Topaz
10/08 Lady collection
10/12 JQT
10/15 Secret
10/14 W/double U?
11/14 Rainbow
11/30 AB avenue

21 nhóm ra mắt năm 2009


2010
06/03 Sistar
06/07 Seven Size
07/01 Miss A
07/09 Girls day
07/28 Free star
08/13 GP basic
08/13 Nine muses
08/27 Chocolate
08/27 B.dolls
09/06 Bebe mignon
10/18 Fit girls
10/31 Evas
11/04 VNT
11/17 The heaven
12/28 Girls story

15 nhóm ra mắt năm 2010


2011
01/06 Dalshabet
01/07 Piggy dolls
01/21 Soul sister
02/11 Vivian
02/11 5Dolls
02/14 Coin Jackson
02/16 Hara Sora
03/16 Bella
03/18 Chi-chi
03/22 Leaders
04/06 Rania
04/08 Brave girls
04/19 Apink
05/17 A-yo?
05/24 SwanB
05/25 Swincle
05/26 Cacao girl
06/07 Eye to Eye
06/21 Blush
06/28 Wind hold Venus
08/12 Elizabeth
08/17 Chocolat
08/18 Blady
08/19 Swing girls
07/25 Stellar
09/01 April kiss
09/06 B2lady
10/12 C-real
10/28 Clina
11/08 May queen?
11/25 New F.O

32 nhóm ra mắt năm 20112012
LAY-T
Spica
Toboy girls
EXID
WOW
Mascotte
Pandora
Hey lady
Hello Venus
Gangkiz
She'z
Sunny days
Bikini
Flash
Ilips
Glam
Crayon pop
Vivid
Tahiti
Latte
D-unit
Juvis
AOA
Evol
Two X
Scarf
Tiny G
NPT
Tinus
Goddess
Barbie girl
84Ly
15&
Black queen
E2RE
The Seeya

38 nhóm ra mắt năm 2012


2013
Pascal
BP pop
Heart rabbit girls
Purplay
Ladies Code
Delight
GI
2eyes
Lush
Bestie
Live high
Wassup
Queen bees
Turan
Ellow
Bebop
Trendy
Veloce
K-Girls
Tint
Duopro
Pungdengie
Odd eye
Physical

24 nhóm ra mắt năm 2013


2014
AALA
Lip service
MOA
One piece
Melody day
Sunny days real vocal
Year 7 class 1
Wings
Scarlet
Babe
Berry good
Smile G
Mamamoo
Ye-A
A.KOR
Red velvet
Topic
Laboom
4Ten
4L
ANDS
Dream catcher
Purfles
The Holic
Lovelyz
Adaily
Berry peach

29 nhóm ra mắt năm 2014


2015


Sonamoo
Luluz
Gfriend
Lover soul
CLC
The ark
OMGirl
Kiwi band
Awesome baby
Ashya?
Playback
As One
Love Us
10 10
Maybe
April
Unicorn
Jjari Moddang
DIA
Ace
Twice
Hotties
Dia Girls
Ace
Girl girl

28 nhóm ra mắt năm 2015 

Phản hồi bài viết:  [+116][-2]

===

1.[+48,-1] Đùa chứ. Đây là lí do tại sao phải chọn các công ty lớn đấy. Kể cả chỉ ở mức Lovelyz thì vẫn được nhớ mặt nhớ tên...  

2.[+43,-5] Trong các nhóm ra mắt năm 2011 thì chỉ có mỗi A Pink tồn tại được 

3.[+30,-2] Ôi thật luôn, nhiều nhóm mình chưa nghe thấy bao giờ. Chắc tại họ thuộc công ty nhỏ 

4.[+27,-3] Á đù, nói là nhóm nữ thống trị bảng xếp hạng online mà nhìn vào cái này thấy sai quá sai...  
5.[+14,0] Những nhóm mà hôm nay tôi mới nghe tên lần đầu, không biết giờ họ ở đâu làm gì...

6.[+13,0] Ôi đúng là không có nhóm nào nổi bật năm 2013 nhỉ... Ladies Code là nhóm duy nhất đang nổi lên thì bị tai nạn mất thành viên

7.[+12,0] Ầy, những nhóm không thành công như Rainbow thì chắc cũng tan rã cả...... 

8.[+12,0] Nhóm duy nhất tôi biết trong danh sách năm 2013 là Ladies Code..  


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment