Thursday, January 26, 2017

Pann: Sungso với Jin trong Law of Jungle là sao thế ㅋㅋㅋㅋĐùa chứ  ㅋㅋㅋㅋ  Biểu cảm của Jin buồn cười vãi  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Lại còn mặt của Sungso khi cầm con gì như con ếch? Kiểu mặt không cảm xúc càng làm tình huống mắc cười hơn  ㅋㅌㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋSungso gọi Jin là "sunbaenim~" khi cậu ấy chạy đi. Cô ấy cứ đi theo hoài nên Jin sợ quá mới nói, "Sungso ya anh là tiền bối hơn em hai năm tuổi nghề đấy"

Phản hồi bài viết:   [+872][-30]
 
===

1.[+209,-3] Biểu cảm của Jin chân thật vãi 

2.[+183,-4]  ㅋㅋㅋㅋㅋ Kim Seokjin ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"anh là tiền bối hơn em hai năm tuổi nghề đấy" ㄱㅋㅋㅋㅋㄱㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㄱㅋㅋㄱㅋㅋㅋ Biểu cảm hai đứa làm sao vậy ㅋㄱㅋㄲㄱㅋㅋㅋㅋㅋㄲㅋㅋ

3.[+182,-3] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 

4.[+87,-1] Buồn cười hơn nữa là sau đó thanh niên Jin đã nướng nó lên và ăn  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5.[+63,-1] Biểu cảm không fake chút nào nhưng vẫn gây cười?   ㅋㅋㅋㅋㅋ Kiểu phản ứng dữ dội ấy 

6.[+60,-1] Hài nhất là ㅋㅋㅋㅋ Sungso đặt tên con đó là Bana nhưng Jin ăn cmnl   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tuột cả quần ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7.[+59,-1] Châu chấu chúa giờ đang an nghỉ trong bụng của Seokjin  ㅎㅎ

8.[+58,-1] Mình thích Gongmyung nên cũng xem tập hôm đó. Jin và Sungso đúng là cây hút fan mà? Kiểu sinh ra để đi show ấy  ㅋㅋ Thế nên mình lại lọt hố rồi... haha

9.[+55,0] Sungso yên bình và Jin hoảng hốt  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅌㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅌㅋㅋ
 
10.[+48,-1] Sợ thì sợ nhưng vẫn nướng lên chén  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment