Tuesday, January 31, 2017

[Pann] Ở trường thì các cậu thích những lúc nào nhất??
Đừng nói đến những thứ chúng ta không ưng mà hãy nói đến những điều mà chúng ta thấy thích ý
Với tớ thì đó là lúc có nhiều lớp trong cùng một phòng học mà không phải đổi sang phòng khác
Còn các cậu thì sao??


Phản hồi bài viết
[+304][-7]


1. [+747][-19] Trong giờ nghỉ giải lao, tui ngồi im tại chỗ với lũ bạn vây tròn xung quanh rồi chơi đùa cùng nhau ㅜㅜㅜㅜ

2. [+446][-48] Khi không có lớp thể dục

3. [+387][-22] Trong cái lớp mà ai cũng thấy chán và buồn ngủ. Ngồi học chỉ nghe thấy mỗi giọng giáo viên giảng bài ý? Thấy thích cực kì ㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+340][-2] WKhi giáo viên bận họp nên đến muộn vài phút ㅋㅋㅋVài phút đó vui dã man con ngan

5. [+263][-2] Khi có giờ lên lớp ngắn

6. [+216][-10] Khi đang ngồi học thì trời đổ mưa, tự nhiên cảm thấy là lạ sao đó

-----
Credit: https://goo.gl/AmG9im

No comments:

Post a Comment