Pann: Người sở hữu thân hình đẹp nhất trong Black Pink không phải là Rose hay Lisa mà là...

Jisoo chứ nhỉ?
Phản hồi bài viết:
[+137][-35]

1. [+81, -1] Hem, dáng cả 4 bạn đều đẹp... Không có ai tên là 'nhất' hết.

2. [+75, -1] Đứa nào cũng mặt xinh dáng gầy cả, nhưng đường cong của Jisoo là đẹp nhất. Hông ẻm to mà. Lisa chân đẹp, Rose eo đẹp, còn Jennie tỷ lệ đẹp.

3. [+67, -1] Đứa nào cũng mặt đẹp dáng xinh cả.

4. [+29, -0] Jenchulichaeng người ngợm chuẩn đều nha....


5. [+23, -0] Bốn đồ bánh bèo này...


6. [+22, -0] Thích hết..

Credit: pannchoa

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.