Monday, January 30, 2017

Pann: Mấy bạn muốn phẫu thuật chỗ nào trên cơ thể?


Mình luôn muốn làm mí mắt, nhưng giờ lại muốn làm trán với hàm hơn ㅠㅠㅠㅠ
GATO với mấy bạn có góc nghiêng đẹp thế  ㅠㅠㅠㅠ  Mình kiểu còn không có trán luôn ấy.....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


Phản hồi bài viết:  [+228][-26]

====

1.[+230,-45] Bạn đẹp theo cách riêng của mình mà 

2.[+203.-17] Muốn phẫu thuật làm nhỏ khuôn mặt...  ㅜㅜ Thật sự ganh tỵ với mấy người có hình dáng mặt đẹp như  Kim Goeunㅜㅜ

3.[+154,-29] Mình thì chắc chắn sẽ không đụng chạm gì  ><!!!

4.[+66,-6] Đấy, cứ thế này xong lại đi ném đá ngoại hình nghệ sĩ dù họ có sửa hay không

5.[+54.-6] Định mệnh cái mũi em... Sống tđn được với cái mũi này bây giờ
 

6.[+47,0] Tớ muốn niềng răng hơn là dao kéo 

7.[+45,-3] Làm cái gì cho mặt nhỏ đi là được..

8.[+36,-1] Thôi chắc mình chẳng sửa gì đâu... Mặt mình cũng không đẹp lắm nhưng chấp nhận thôi 


=
Credit:  pann-choa

No comments:

Post a Comment