Monday, January 30, 2017

Pann: Mặt Black Pink Lisa nhỏ dã man

Đeo khẩu trang kiểu bình thường thì che hết mặt luôn ạ.... Nhỏ dã man.
Lại còn, nhìn chân ẻm dài chưa...

Cuối cùng, thích ảnh này nhất.


Báo giá bộ quần áo ㄷㄷㄷPhản hồi bài viết:
[+263][-21]

1. [+81, -4] Con bé không kiểu gầy đét xì mo nang mà như người mẫu ý? Mảnh mai đẹp đẽ.

2. [+77, -2] Về nhà nghỉ mà bị sasaeng khủng cmn bố ở sân bay... Bố mấy con điên.. Lisa thì tốt tính quá, còn đứng lại nói chuyện với fan ㅠㅠ;;

3. [+70, -4] Bỏ qua mặt, thì dáng con Lía cũng đẹp như chóa...4. [+35, -1] Ôi sao mà lại hiền thế nhỉ lại còn đứng nói chuyện với bọn sasaeng ㅋㅋㅋㅋㅋ ..

5. [+29, -3] Eo ơi.. Mặt Jennie là bé nhất nhé, nếu mặt Lisa đã bé thế này thì mặt Jennie còn phải thế nào.. Người mấy đứa Black Pink đều ngon hết ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment