Monday, January 9, 2017

Pann: Khó có thể phủ nhận những idol này chính là top 7 visual trong giới idol nữ
Krystal


Yoona

Seolhyun

Son Naeun 

Irene

Suzy

Tử Du Phản hồi bài viết: [+350][-36]


===

1.[+134,-73]  Naeun♡♡
 

2.[+130,-29]  Yoona♡
 

3.[+103,-16] Chuẩn  ㅋㅋㅋㅋ  Thớt này nói quá đúng

4.[+51,-9]  Yoona><
 

5.[+47,-15] Xinh nhất quả đất
 

6.[+46,-105] Taeyeon... sao không có cô ấy...
 

7.[+45,-14] SonNa xinh lắm các mẹ ơi
 

8.[+43,-12] Nữ thần Sonna
 

9.[+40,-10] Naeunie đáng yêu

10.[+39,-80] Hello Venus Nara......
 

11.[+38,-9] Nangni
 

12.[+38,-5] Yoona đẹp không góc chết
 

13.[+37,-12] Bae Suzy
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment