Monday, January 23, 2017

Pann: Hạt sạn to đùng của Goblin
(tay dưới cánh tủ lạnh)

-1. [+107, -0] Ôi cái ông yêu tinh này hậu đậu thật

2. [+89, -0] Sao tôi có thể phạm sai lầm như thế nhỉ, tiếc thật.

3. [+76, -0] Sao tôi có thể phạm sai lầm như thế nhỉ... Biết chết liền....

4. [+33, -0] Lần đầu tiên tôi thấy có bàn tay thò ra khi dùng siêu năng lực đấy!! Thật đấy!!

5. [+26, -0] Trong một diễn biến khác, chỉ cần thấy khuôn mặt đẹp trai của Gong Yoo là em lại cười, thế là đủ.

6. [+12, -0] Đây nữa ㅋㅋㅋㅋ Tập hôm nay cũng thấy này. Các mẹ thấy cái tay không


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment