Friday, January 13, 2017

Pann: Các thành viên cũng đến phải chịu cậu idol lạc trôi này
iKON Goo Junhoeㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Tập V app mới nhất.Show sống còn bên Trung.Buổi ký tặng fan ở Hàn.Lễ trao giải bên Nhật.Em muốn đi cùng ai?
Donghyuk --> Yunhyeong
Chanwoo --> Donghyuk
Jinhwan --> Bobby
Yunhyeong --> Donghyuk
BI --> Yunhyeong
Junhoe --> Em muốn đi một mình.

Đến trả lời phỏng vấn cũng vẫn một mình một kiểu thế này ㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㅋㅋㅋ


Phản hồi bài viết:
[+107][-20]

1. [+47, -1] Junhoe là người đầu tiên khiến mình đổ rầm vì chất giọng, xong đâm bắt đầu thích kiểu giọng đấy, thế là giờ mê thêm cả V.

2. [+30, -1] Em đến từ nhà bên, nhưng em thích iKON lắm ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


3. [+30, -1] Ciu vđ ㅠㅠㅠㅠㅠ


4. [+21, -0] Sân khấu này là của em Huệ,,


5. [+12, -0] Đáng yêu quá ㅠㅠㅠㅠㅜㅠㅠ


6. [+11, -0] Giời ơi cưng thế... Cục moe chỉ có một trẻn đời.

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment