Thursday, January 26, 2017

Pann: Đây là cách tạo ra trận chiến đẫm máu


Pork - vote up

Chicken - vote down

Phản hồi bài viết: [+1,722][-1,722]
====

1.[+109,-3] Thề em không nói điêu nhưng mà thịt nào cũng ngon em không chọn được  

2.[+105,-4] Gà mà không chiên thì cũng chả có vẹo gì,  nhưng mà gà chiên thì K.O tất cả luôn 

3.[+89,-3] Em có nguyên một folder trong điện thoại dành riêng cho samgyupsal  
 

4.[+31,-30] Bì lợn vote up, chân gà vote down 

5.[+24,0] Các má chọn cho cẩn thận nhé, trong thịt lợn còn có cả tangsuyuk nữa cơ (thịt lợn chua ngọt) 
 
6.[+18,0] Hai bên cân nhau. Ngài Lợn và Ngài Gà làm sao mà so được, như kiểu so mặt trăng với mặt trời ấy 

7.[+16,-1] Đang cân thế này em chả biết chọn bên nào  
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment