Tuesday, January 10, 2017

Pann: AOA Hyejeong móc mũi trên truyền hình


Phản hồi bài viết:
[+339][-52]

1. [+134, -89] Ưng.. Chứng minh rằng người nổi tiếng cũng là con người ㅠㅠ

2. [+94, -23] Con bé này trông có vẻ kiêu căng chảnh chó, nhưng nếu tìm hiểu thì sẽ biết thực ra nó rất hòa đồng và ngốk ngếk ㅋㅋㅋ Sau khi gia nhập fandom thì nó chính là đứa sụp đổ hình tượng nhiều nhất ㅋㅋㅋ3. [+87, -12] Ui thật hả, điên mất? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đang nghiêm túc nha mài ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+80, -2] .. Cơ mà trông như đang để tay lên mũi thôi mà, thỉnh thoảng ai chả thế, kiểu mũi bị ngứa ý, nên gãi gãi, nhưng người ngoài nhìn vào lại tưởng đang ngoáy mũi ㅠㅠㅠㅠㅠ

5. [+67, -5] Định kích bọn này chửi con bé hả, fail rồi nha cưng, Mận yêu chết đi được...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+57, -8] Chứng tỏ mũi ẻm là hàng tự nhiên ㅋㅋㅋㅋ

7. [+53, -7] Đù sao ngoáy mũi mà mặt vẫn cưng vậy mài..

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment