Tuesday, January 10, 2017

Naver - Osen: [Độc quyền] Kim Junsu xuất hiện đặc biệt trên Introverted Boss của tvN... lần đầu tiên sau 6 năm
1. [+1,471, -47] Sắp nhập ngũ tới nơi rồi mà vẫn đi làm cameo. Chăm dã man...

2. [+955, -46] Hul điên rồi!!!! Mị nhất định sẽ xem!!!!!!!

3. [+803, -41] Hul sắp được thấy anh trên TV đó hả ㅠㅠㅜㅠㅜㅠ

4. [+721, -33] Con ong chăm chỉ

5. [+638, -38] Ố ồ hóng ghê

6. [+165, -9] Gì vậy trời? ㅠㅠ Cameo?ㅠㅠ Làm quần quật chẳng thấy nghỉ ngơi gì, đã gầy đi bao nhiêu rồi đó. Chăm sóc sức khỏe nha người ơi. Cố lên!!!

7. [+146, -6] Oppa ㅠㅠㅠㅜ Chúng em sẽ được thấy anh trên TV ấy ạ?? ㅠㅠㅜ

8. [+143, -5] Hul daebak

9. [+132, -4]ㅜㅜㅜㅜ Lên TV bà con ơi ㅠㅠㅠㅠㅠ

10. [+123, -3] Cứ như thể mới hôm qua ảnh còn cameo cho Scent of a Woman... Hóng quá đi mất

11. [+118, -3] Á đù, còn đóng vai ngôi sao hàng đầu nữa cơ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hợp vai dã man

12. [+121, -6] Đọc bài báo mà tưởng mắt mình sang vành cơ. Daebak


-
Credit: kkul-jaem

No comments:

Post a Comment