Tuesday, January 3, 2017

[naver] "Dọn dẹp sạch sẽ".. Big Bang, 'Weekly Idol' tập đặc biệt dài 1 tiếng
Phản hồi bài viết: +8921. [+3016, -40] Nhìn ảnh thôi đã thấy vô vàn mong ngóng ㅋㅋㅋㅋ

2. [+1768, -42] Ui ㅠㅠㅠ Mai là được xem rồi ㅠㅠ Không xem không về!!

3. [+1563, -25] Hóng ngày mai quá ㅋㅋㅋ 'Weekly Idol' của Bịch Bông.

4. [+1363, -42] Tất nhiên là phải xem rồi!!!

5. [+1245, -30] Tuyệt con nhà bà cú.

6. [+208, -5] Nhất định phải xem, một đồng chí fan nam cho biết.

7. [+210, -6] TOP ạ ㅋㅋㅋ trên đời chỉ có một ㅋㅋㅋ

8. [+191, -8] Cứ cái gì có Big Bang là phải xem, phát đi phát lại phát tái phát hồi cũng phải xem.

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment