Tuesday, January 3, 2017

Instiz: Tử Du và fangirlㅋㅋㅋㅋ Jihyo ㅋㅋㅋ


=

- Đẹp thật đó..

- Đáng yêu ghê ㅋㅋㅋ

- Phản ứng của Jihyo kìa  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Momo đang đóng vai fan-ngượng-ngùng đó hả,,?  ㅋㅋㅋㅋ

- Phản ứng của Jihyo rất chân thực..  ㅋㅋㅋㅋ

- Momo dễ thương quá  ㅋㅋㅋ

- Jihyo cute quá ㅋㅋㅋCả Tử Du nữa ㅋㅋㅋ  Con bé chỉ đứng đó nhìn các chị lớn phản ứng..  ㅋㅋㅋ

- Jihyo một cục moe  ㅋㅋㅋㅋ

- Jihyo..ㅋㅋㅋㅋㅋ Đấy hẳn phải là phản ứng của tôi khi được chạm vào tay Tử Du..

- Jihyo đẹp thật đó..


=
Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment